Ozvu?enie

Osvetlenie

Stage

Ozvu?enie je jednou z hlavných sú?astí kultúrnych podujatí. My sa snaíme si da? na ?om vdy zálea? a ponúknu? zákazníkovi jeho predstavy v reále. To by však nebolo moné, bez profi výrobkov svetových zna?iek. Osvetlenie je pre nás neoddelite?nou sú?as?ou podujatia a tak sa aj tento sortiment snaíme inovova?. V našom svetelnom parku nechýbajú inteligentné svetlá ?i laser. ?i u sa jedná o vonkajšie alebo vnútorné podujatie, zvä?ša sa nezaobíde bez pódia a konštrukcií, ?i zastrešenia. Vysoký dôraz sa tu kladie hlavne na bezpe?nos?, teda pouitie profi komponentov s certifikátmi je samozrejmos?ou.
viac viac viac

Ako firma Fantasia fungujeme od roku 2006 a zaoberáme sa ozvu?ovaním a osvet?ovaním rôznych druhov kultúrnych podujatí. Naše sluby však nezah??ajú len ozvu?ovanie a osvet?ovanie, ale aj prenájmom pódia, prestrešenia, djs, tie poskytujeme poradenskú ?innos?, alebo ponúkame organizovanie eventov na k?ú?, pri ktorom máme monos? pracova? v tíme uznávaných eventových agentúr.

Pripravujeme

Nov monitory
Ku koncu roka sme vyuili akciu výrobcu DB Technologies na najnovšie pódiové monitory rady VIO a to W15T. Zatia? ich máme na sklade 6, no nenahovárame si, e to je kone?ný po?et. Monitor disponuje 15\"+3\" coaxiálnym meni?om pohá?aným zosilova?om 4generácie Digipro, ktorý spolu dokáu vyvinú? 137dB akustického tlaku pri výkone 1600W RMS. Pri váhe 29kg je to síce valibuk, ...
Katalg techniky
Kompletný katalóg platný k 1.1.2022 nájdete kliknutím na KATALÓG PRODUKTOV NA PRENÁJOM

Novinky

31.12.2022 - DB Technologies VIO W15T

Vyuili sme akciu zna?ky DB Technologies ku koncu roka a kpili zatia? 6ks novch vkonnch monitorov VIO W15t.

05.11.2022 - Dosky, ktor znamenaj svet

Naskladnili sme ?alch 40ks Nivtec platforiem, ktor s synonymom medzi pdiovmi systmami. Aktulny stav u ns na sklade je 165kusov o rozmere 2x1m a viacero pecilnych dielov.

05.11.2022 - Posily do vrchnch radov

Nov Zvesn basov bosy DB Technologies VIO S118 by mali by? posilou pre n linearray systm VIO L210. Teme sa a ich vyskame priamo v akcii.

05.11.2022 - Kone?ne poriadne stroboskopy

Sme ve?mi radi, e u vm vieme ponknu? aj top stroboskopy na trhu a to MARTIN ATOMIC 3000 LED.

Ďalšie novinky